Vastgoed Wolfs,
kies voor ervaring
en veiligheid.

Weegt de verkoop van uw pand zwaar? U heeft geen tijd (meer) om dit te regelen? Of u wil hiervoor uiteraard de beste prijs krijgen?

Dat is ons vak!

Ons kantoor is actief in de verkoop en de verhuur van alle soorten vastgoed: mooie eigendommen, huizen, appartementen, bouwgronden, opbrengsteigendommen, commerciële panden en kantoren inde hele Provincie Luik, de Voerstreek en het noorden van de Provincie Luxemburg.

Onze ervaring is ons sterke punt. We ontplooien ons al meer dan 25 jaar op de vastgoedmarkt. Door ons uw vertrouwen te schenken, verzekert u uzelf van de begeleiding van een kwaliteitsvolle en vooraanstaande vastgoedmakelaar.

Ons doel is u een omvattende en deskundige dienstverlening van A tot Z aan te bieden die het mogelijk maakt de beste prijs voor uw pand te krijgen. Zo zetten wij alle moderne middelen en noodzakelijke instrumenten in voor een uitstekende voorstelling en een verhoogde zichtbaarheid van uw pand.

Kiezen voor Vastgoed Wolfs betekent dat u zich van alle problemen kunt ontdoen dankzij de kwaliteitsvolle dienstverlening van onze deskundigen!

agence wolfs maastricht

Het enige agentschap
van de regio
in Maastricht

Als team dat meerdere talen beheerst, zijn we de enige makelaar in de regio die zich in Maastricht heeft gevestigd. Een essentieel element om toenadering te zoeken tot deze grote geïnteresseerde doelgroep: verheugd om te kopen in onze mooie regio’s.

Onze perfecte beheersing van het Nederlands levert ons een duidelijk voordeel op bij deze betrouwbare kandidaat-kopers.

Wij treden op als uw vertaler voor een veilige transactie zonder taalbarrière!

Een realistische
realistisch en objectief

Onze filosofie bestaat erin uw pand op een eerlijke, realistische en objectieve manier te schatten.

Naast de technische en specifieke kenmerken van uw pand, maken wij een analyse op basis van onze ervaring, de situatie op de markt en talrijke vergelijkingspunten in uw regio.

Volledige en
individuele informatie

Omdat iedere situatie anders is en een aangepaste oplossing vereist, nemen we de tijd om u nauwkeurig te adviseren over uw rechten en verplichtingen: terugvordering van een deel van de registratierechten, verkoop onder btw-stelsel, meerwaarde, huurovereenkomsten enz.

Eveneens behandelen wij en informeren wij u over alle specifieke aspecten van uw pand: vrijstaand, controles, opdeling enz.

 

Dossiervorming
en juridisch onderzoek

In eerste instantie zorgen we voor het samenstellen van een volledig dossier over uw pand door alle documenten te verzamelen die nuttig zijn voor de verkoop: eigendomstitel, kadastrale legger en kadastraal plan, vergunningen, huurovereenkomsten, EPG, enz.

Daarna voeren wij een juridische expertise uit zodat we uw pand perfect kennen en we onze kandidaat-kopers op een betrouwbare manier kunnen informeren.

Optimale promotie
van je pand

Wat zorgt er allereerst voor dat een koper wordt aangetrokken tot uw pand en niet tot een ander pand? De foto’s natuurlijk!

Om die reden werken wij samen met een professionele fotograaf die uw pand tot zijn recht laat komen aan de hand van kwaliteitsvolle foto’s.

Dat is niet alles, we moeten de toekomstige koper helpen om zich een voorstelling te maken van zijn wensen op het gebied van inrichting. Missie volbracht, we realiseren en publiceren de volledige plannen van uw pand, evenals de plaatsbepaling vanuit de lucht.

Een deskundige
voorstelling

Wat zorgt er allereerst voor dat een koper wordt aangetrokken tot uw pand en niet tot een ander pand? De foto’s natuurlijk!

Om die reden werken wij samen met een professionele fotograaf die uw pand tot zijn recht laat komen aan de hand van kwaliteitsvolle foto’s.

Dat is niet alles, we moeten de toekomstige koper helpen om zich een voorstelling te maken van zijn wensen op het gebied van inrichting. Missie volbracht, we realiseren en publiceren de volledige plannen van uw pand, evenals de plaatsbepaling vanuit de lucht.

Uitgebreide en professionele
ondersteuning

Wij zorgen voor begeleiding van de certificeringsinstanties en de ondernemingen die de verschillende verplichte controles uitvoeren: energieprestatiecertificaat, controle van de elektrische installatie, controle van de stookolietank, enz.

Bekendmaken
in de media

Naast de optimale presentatie, hechten wij ook een bijzonder belang aan en investeren wij voortdurend in het bekendmaken van uw pand via verschillende mediakanalen.

Door onze ervaring kunnen wij ons richten op de meest relevante media, gaande van kranten en gespecialiseerde tijdschriften tot moderne communicatiemiddelen zoals onze internetsite, onze webpartners, onze Facebookpagina, …

Wij hangen uw pand ook uit in onze kantoren, onze etalages en ons persoonlijke tijdschrift.

 

Hoe kunt u
ons bereiken?

Wij helpen u
verder

Bezoeken

Onderhandelen

 

Analyseren

 

Tekst opstellen

 

Valoriseren

 

Inscription

Het voordeel van het toevertrouwen van uw pand aan een op de markt erkende makelaar!

Per telefoon, per e-mail of via een bezoek aan onze kantoren: wij nemen voortdurend de zoekcriteria van een groot aantal geïnteresseerde kopers op in onze databank.

Dagelijks informeert onze geavanceerde vastgoedsoftware hen over onze nieuwe panden en updates hierover.

Zo worden vanaf de verkoop honderden personen uit de doelgroep naar uw pand geleid.

Een team van bekwame en meertalige deskundigen die uiterst zorgzaam en trots zijn om hun klanten bij te staan in hun zoektocht, staat voortdurend tot uw dienst om uw pand toe te lichten en voor te stellen.

We nemen alles voor onze rekening: telefonische oproepen, e-mails, boodschappen op sociale netwerken, correspondentie, een bezoek aan onze kantoren, …

We zijn ook beschikbaar om te adviseren en oplossingen voor te stellen die zijn afgestemd op de individuele situatie van iedere klant-koper.

Onze bezoeken worden met zorg en op een persoonlijke manier uitgevoerd.

Het is voor ons ondenkbaar om groepsbezoeken aan te bieden waarbij klanten niet op een persoonlijke en correcte manier kunnen worden geholpen.

Als u koos voor een vastgoedpartner, dan is dat ook om de zenuwslopende onderhandelingsfase uit de weg te gaan.

Wij doen dit iedere dag. Onze jarenlange ervaring heeft ons geleerd om op een rustige en constructieve manier te onderhandelen met de verschillende geïnteresseerden.

Zonder overhaast te werk te gaan, weten wij de beste prijs voor uw pand te verkrijgen.

Wij hebben een koper gevonden aan de beste prijs. Maar daar eindigt het niet.

Vooraleer we onszelf en zeker u engageren door een verkoopovereenkomst te ondertekenen, analyseren we nauwgezet het/de ontvangen voorstel/len.

We onderhouden regelmatige contacten met verschillenden financiële instellingen waardoor we een koper kunnen selecteren die een hypothecair krediet zal ontvangen.

De verkoopovereenkomst heeft dezelfde juridische waarde als de authentieke akte die nadien bij de notaris zal worden ondertekend. In deze fase moet u dus noodzakelijkerwijs goed worden begeleid.

Dankzij ons gemiddelde van 150 verkopen per jaar, is ook dit een vertrouwde zaak voor ons.

Voor een perfecte samenwerking leggen wij deze vóór ondertekening ook voor aan uw notaris.

Indien een hypotheek wordt aangevraagd, zal een deskundige die wordt aangeduid door de bank van de koper een nauwkeurige expertise van uw pand uitvoeren; een expertise die positief moet zijn.

Om die reden vergezellen wij deze deskundige en maken wij deze een volledig en relevant dossier over.

Adviseren

 

Ondersteunen

contact wolfs

Onze missie eindigt niet bij de verkoop van uw pand.

Indien u dit wenst, helpen en adviseren wij u graag om een nieuw pand te vinden; met aandacht voor de te respecteren termijnen zodat niemand in verlegenheid wordt gebracht.

Dan zijn we uiteindelijk aangekomen bij de belangrijke fase waarbij de authentieke akte bij de notaris wordt ondertekend.

Wij staan nog steeds aan uw zijde om uw belangen te verdedigen tijdens deze mooie afrondingsfase.

Heel ons team dankt u voor het vertrouwen!